TẠM NGƯNG TIẾP NHẬN CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG CHO TRƯỜNG HỌC

TẠM NGƯNG TIẾP NHẬN CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG CHO TRƯỜNG HỌC

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, tình trạng các đơn đặt hàng hiện nay đang quá tải, nhà máy Phú Bảo đã hoạt động tối đa sản xuất nhưng vẫn không đủ để bắt kịp với nhu cầu tăng cao hiện tại, công ty Phú Bảo xin thông báo kể từ ngày 17/02/2020 tạm ngừng tiếp nhận các đơn đặt hàng cho trường học cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Xin cảm ơn!

Begining of 2018 love and share

In the mildy cold of the spring beginning, all the employees of Phu Bao Group Co Ltd are beginning, all the employees of Phu Bao Group Co Ltd are gathering for a meaningful charity trip to Duc Quang - Van Duc Pagoda, Ben Tre province that we call "LOVE AND SHARE". Each everyone of us is really and so excited to be 'ambassador' to bring smile, hapiness and love to orphanage kids....